"ויוסף אף ה' לחרות בישראל"

לומדים לקרוא תנ"ך ספר שמואל