"כי נתעב דבר המלך את יואב"

לומדים לקרוא תנ"ך ספר שמואל