"שלוש אנכי נוטל עליך"

לומדים לקרוא תנ"ך ספר שמואל