מהות המפקד - בדיקת כל מעשי הפרט בישראל מצד עצמו

לומדים לקרוא תנ"ך ספר שמואל