המגפה - הנקיון של השיוך לכלל מהנגיעה הפרטית - סיום ספר שמואל

לומדים לקרוא תנ"ך ספר שמואל