דברי מוסר - קלים להבנה וקשים לישום - שיעור מספר 3

בניין האישיות ע"פ שמונה פרקים לרמב"ם והרב קוק