מרכוז כח הדיבור- שיעור מספר 16

בניין האישיות ע"פ שמונה פרקים לרמב"ם והרב קוק