הקשר שלנו כיום למדרגת הנבואה - שיעור מספר 18

בניין האישיות ע"פ שמונה פרקים לרמב"ם והרב קוק