הבחירה החופשית - שיעור מספר 19

בניין האישיות ע"פ שמונה פרקים לרמב"ם והרב קוק