כיצד משתלבים הניסים עם הבחירה החופשית - שיעור מספר 21

בניין האישיות ע"פ שמונה פרקים לרמב"ם והרב קוק