שאלת הידיעה והבחירה סיום הספר שמונה פרקים - שיעור מספר 22

בניין האישיות ע"פ שמונה פרקים לרמב"ם והרב קוק