תיעוד נדיר ! הרב מרדכי אליהו מספר על מרן הרש"ש זצ"ל