'אם אשכחך ירושלים' - בין רבי יהושע לפרושים

כה עשו חכמינו