מעלות טובות נספגות באישיות על ידי עמל

נבנים עם מסכת אבות