לימוד תורה כדי להיות אדם טוב עושה את האדם טוב בכל רובדי האישיות - חלק ב

נבנים עם מסכת אבות