לימוד תורה כדי להיות אדם טוב עושה את האדם טוב בכל רובדי האישיות - חלק ג'

נבנים עם מסכת אבות