לימוד תורה כדי להיות אדם טוב עושה את האדם טוב בכל רובדי האישיות - חלק ה'

נבנים עם מסכת אבות