מבחן ליחס האמיתי לתורה שממנו צומח אחר כך מקדש ה' - חלק ב'

נבנים עם מסכת אבות