' הסילוק הגדול'- מסע בין ליל ראש השנה, תקיעות – עד תשליך

נפש הפרשה