כפירת שתי כיתות עדים - איזו חייבת קרבן שבועת העדות

לימוד מסכת שבועות בעיון