יום ירושלים - ההזדמנות למפגש עם מושג 'קדושת המקום'