סיפור בשבחו של מקום ובקשת רחמים של יהיה קטרוג על התפילה

נתיבות עולם למהר"ל מפראג