מדוע יש מצבים שאדם לומד, ולא מרגיש את מתיקות ונעימות הלמוד ??

לימוד תורה - פגישה עם עצמינו