דיני הסחורה בחול המועד - שו"ע סימן תקלט' סעיפים ג' - ה'

הלכה יומית אורח חיים