דיני הסחורה בחול המועד - שו"ע סימן תקלט' סעיפים ט' - יא'

הלכה יומית אורח חיים