דיני הסחורה בחול המועד - שו"ע סימן תקלט' סעיפים יב' - יד'

הלכה יומית אורח חיים