דין אבילות בחול המועד - שו"ע סימן תקמח' סעיפים ז' - ט'

הלכה יומית אורח חיים