דין אבילות בחול המועד - שו"ע סימן תקמח' סעיפים י' - יב'

הלכה יומית אורח חיים