ראש השנה שחל במוצאי שבת - שו"ע סימן תקצט' סעיף א'

הלכה יומית אורח חיים