ביצה שנולדה בראש השנה ודיני הקידוש - שו"ע סימן תר' סעיף ג'

הלכה יומית אורח חיים