סדר ערב יום הכיפורים - שו"ע סימן תרד' סעיף ב'

הלכה יומית אורח חיים