סדר הוידוי במנחה בערב יום הכיפורים - שו"ע תרז' סעיפים א' - ג'

הלכה יומית אורח חיים