סדר הוידוי במנחה בערב יום הכיפורים - שו"ע תרז' סעיפים ד' - ו'

הלכה יומית אורח חיים