אנשי כנסת הגדולה

תולדות עם ישראל - הגאולה בדורותינו