מה רע להגיד לאדם בדיוק מה שאני חושב עליו ?

שמירת הלשון על פי החפץ חיים