בגלל הקירבה המשפחתית אנשים מרשים לעצמם לדבר לשון הרע

שמירת הלשון על פי החפץ חיים