מי שמגנה את חברו בפני גוי עוונו חמור כפליים

שמירת הלשון על פי החפץ חיים