על מי אסרה התורה לספר לשון הרע

שמירת הלשון על פי החפץ חיים