"צא ולמד מה אירע מרכילותו של דואג האדומי"

שמירת הלשון על פי החפץ חיים