הדיבור לאדם עצוב הוא מרפא לנפש אך יש להיזהר שדיבורו יהיה נקי מלשון הרע

שמירת הלשון על פי החפץ חיים