מצוות "ואהבת לרעך כמוך" קשורה קשר ישיר לשמירת הלשון

שמירת הלשון על פי החפץ חיים