דיני ברכות המגילה - שו"ע סימן תרצ"ב סעיף ד'

הלכה יומית אורח חיים