סדר תפילת פורים - שו"ע סימן תרצ"ג סעיפים ג,ד

הלכה יומית אורח חיים