דין סעודת פורים - שו"ע סימן תרצ"ה סעיפים א' - ג'

הלכה יומית אורח חיים