דין סעודת פורים - שו"ע סימן תרצה' סעיף ד'

הלכה יומית אורח חיים