x
ערוץ מאיר

הפקות מיוחדות


חדשות

בית מדרש חי

עכשיו בשידור
נפגשים בפרשה - פרשת נח נפגשים בפרשה הרב אורי שרקי
19:16
חשיבות הזכרת מעשיהם של צדיקים וההבדל בין אברהם אבינו לנח מוסר פרשת שבוע
20:14
בשביל מה נברא העולם ? ספר בראשית הרב אורי שרקי
אתר מותאם סלולר ארכיון facebook youtube
סיפורי ושיעורי הרב דב ביגון
לימודים במכון מאיר

עלון לכל המשפחה

זמני תפילה

עזרא ונחמיה-הרב אייל ורד
נושא:
13 שיעורים להאזנה בפורמט mp3

מחיר: 40 ש"ח

מלך על חייו
נושא: מידות
מידות

מחיר: 99 ש"ח


מיוחדים

שימושי