x
x

חדשות

בית מדרש חי

עכשיו בשידור
"צמאה נפשי לאלוקים"- על התפילה
הרב אליהו יורם
16:00
ספר 'אורות התשובה' למרן הרב קוק זצ'ל
הרב טמיר ערן
16:30
ספר מידות הראי"ה
הרב שרקי אורי
אתר מותאם סלולר ארכיון facebook youtube
לימודים במכון מאיר

עלונים לכל המשפחה

זמני תפילה

סיפורי ושיעורי הרב דב ביגון
מלך על חייו
נושא: מידות
מידות

מחיר: 99 ש"ח

ספר דניאל/ הרב אייל ורד
נושא: נביאים
נביאים16 שעורים מאת הרב אייל ורד

מחיר: 40 ש"ח


מיוחדים

שימושי