לימודים במכון מאיר


עלונים לכל המשפחה

זמני תפילה

סיפורי ושיעורי הרב דב ביגון
הדרה או האדרה - על מעמד האישה
נושא: ספרים
ספריםבימי סערה ביחס למעמד האישה, עיסוקה המקצועי ותפקידיה במרחב המשפחתי והציבורי, מתבררת בחוברת זו באופן שיטתי ומסודר מהי השקפת היהדות בנושא חשוב זה, המשפיע על חיי הזוגיות, המשפחה והחברה כולה.

מחיר: 15 ש"ח

עד שמצאה
נושא: ספרים
ספריםסיפורים מן החיים

מחיר: 50 ש"חמיוחדים

שימושי