x
x
ערוץ מאיר

בית מדרש חי

עכשיו בשידור
מנהגי פורים ויחסם למחיית עמלק
הרב יואב מלכא
12:54
"כבש יין"- על שתייה והתבשמות בפורים
הרב אייל ורד
13:27
קריאתה זו הללא ?!
הרב ערן טמיר
אתר מותאם סלולר ארכיון facebook youtube

ערוץ מאיר למשפחה

סיפורי ושיעורי הרב דב ביגון
לימודים במכון מאיר

עלונים לכל המשפחה

זמני תפילה

עזרא ונחמיה-הרב אייל ורד
נושא:
13 שיעורים להאזנה בפורמט mp3

מחיר: 40 ש"ח

מלך על חייו
נושא: מידות
מידות

מחיר: 99 ש"ח


מיוחדים

שימושי