x
x
ערוץ מאיר

בית מדרש חי

07:50
הלכה יומית
הרב ביגון דב
08:00
לימוד בחבורה- פ"ש, משניות וספר אורות
הרב ביגון דב
08:20
פינת "ההלכה היומית"
הראשל'צ הרה'ג אליהו מרדכי זצוק'ל
אתר מותאם סלולר ארכיון facebook youtube
סיפורי ושיעורי הרב דב ביגון
לימודים במכון מאיר

עלונים לכל המשפחה

זמני תפילה

עזרא ונחמיה-הרב אייל ורד
נושא:
13 שיעורים להאזנה בפורמט mp3

מחיר: 40 ש"ח

מלך על חייו
נושא: מידות
מידות

מחיר: 99 ש"ח


מיוחדים

שימושי