x
x

חדשות

בית מדרש חי

14:15
ספר אורות למרן הרב קוק זצ"ל
הרב רוה זיו
15:00
בניין החוסן האישי של הילדים
ד"ר אבולעפיה מיכאל
16:00
ספר "אורות התשובה" למרן הרב קוק זצ"ל
הרב טמיר ערן
אתר מותאם סלולר ארכיון facebook youtube
לימודים במכון מאיר

עלונים לכל המשפחה

זמני תפילה

סיפורי ושיעורי הרב דב ביגון
מלך על חייו
נושא: מידות
מידות

מחיר: 99 ש"ח

ספר דניאל/ הרב אייל ורד
נושא: נביאים
נביאים16 שעורים מאת הרב אייל ורד

מחיר: 40 ש"ח


מיוחדים

שימושי