חדשות

בית מדרש חי

13:35
לימוד בחבורה- ספר "נפש החיים" לרבי חיים מוולוז'ין
הרב ביגון דב
14:15
ספר אורות למרן הרב קוק זצ"ל
הרב רוה זיו
15:15
לימוד בספר "צדקת הצדיק"
הרב ורד אייל
אתר מותאם סלולר ארכיון facebook youtube
לימודים במכון מאיר

עלונים לכל המשפחה

זמני תפילה

סיפורי ושיעורי הרב דב ביגון
ספר דניאל/ הרב אייל ורד
נושא: נביאים
נביאים16 שעורים מאת הרב אייל ורד

מחיר: 40 ש"ח

טיפול בילד ADHD
נושא: חינוך
חינוך9 שיעורים מאת הרב מיכאל אבולעפיה

מחיר: 40 ש"ח


מיוחדים

שימושי