x
ערוץ מאיר

הפקות מיוחדות


חדשות

בית מדרש חי

11:00
נתיבות הלב
הרב פיירמן ראובן
12:00
ספר אורות התשובה למרן הרב קוק זצ"ל
הרב ביגון דב
13:10
לימוד מתוך הספרים פלא יועץ" ו"חפץ חיים"
הרב ביגון דב
אתר מותאם סלולר ארכיון facebook youtube
סיפורי ושיעורי הרב דב ביגון
לימודים במכון מאיר

עלון לכל המשפחה

זמני תפילה

עזרא ונחמיה-הרב אייל ורד
נושא:
13 שיעורים להאזנה בפורמט mp3

מחיר: 40 ש"ח

מלך על חייו
נושא: מידות
מידות

מחיר: 99 ש"ח


מיוחדים

שימושי