ערוץ מאיר

בית מדרש חי

עכשיו בשידור
השפלות הגדולה של מעשה פלגש בגבעה וההתעוררות המוסרית שצמחה מזה
הרב אורי שרקי
22:33
"הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים"
הרב עוזי ביננפלד
23:02
אם שמואל הנביא מבין שבעיית הדור היא חסרון המלכות מדוע הוא נפגע כשעם ישראל
הרב עוזי ביננפלד
אתר מותאם סלולר ארכיון facebook youtube
סיפורי ושיעורי הרב דב ביגון
לימודים במכון מאיר

עלונים לכל המשפחה

זמני תפילה

עזרא ונחמיה-הרב אייל ורד
נושא:
13 שיעורים להאזנה בפורמט mp3

מחיר: 40 ש"ח

מלך על חייו
נושא: מידות
מידות

מחיר: 99 ש"ח


מיוחדים

שימושי