x
ערוץ מאיר

הפקות מיוחדות


חדשות

בית מדרש חי

עכשיו בשידור
"כי זה כל האדם" - האדם נותן ערך לכל הבריאה עין איה הרב יואב מלכא
02:02
המצוה הראשונה בתורה מצוות פרו ורבו המצוה היומית הרב חנוך בן פזי
02:07
"נעשה אדם" את מי שתף הקב"ה בבריאת האדם ? קצר ולעניין הרב אורי שרקי
אתר מותאם סלולר ארכיון facebook youtube
סיפורי ושיעורי הרב דב ביגון
לימודים במכון מאיר

עלון לכל המשפחה

זמני תפילה

עזרא ונחמיה-הרב אייל ורד
נושא:
13 שיעורים להאזנה בפורמט mp3

מחיר: 40 ש"ח

מלך על חייו
נושא: מידות
מידות

מחיר: 99 ש"ח


מיוחדים

שימושי