x
x
ערוץ מאיר

בית מדרש חי

09:46
הכהונה - מה עניינה של קבוצת העילית הזו בעם ישראל ?
הרב אורי שרקי
10:45
"להעלות נר תמיד"
הרב יואב מלכא
11:43
בין "בגד" ל"בגידה"
הרב ערן טמיר
אתר מותאם סלולר ארכיון facebook youtube
סיפורי ושיעורי הרב דב ביגון
לימודים במכון מאיר

עלונים לכל המשפחה

זמני תפילה

עזרא ונחמיה-הרב אייל ורד
נושא:
13 שיעורים להאזנה בפורמט mp3

מחיר: 40 ש"ח

מלך על חייו
נושא: מידות
מידות

מחיר: 99 ש"ח


מיוחדים

שימושי