x
ערוץ מאיר

חדשות

בית מדרש חי

13:40
לימוד בחבורה- ספר "נפש החיים" לרבי חיים מוולוז'ין
הרב ביגון דב
14:15
בניין אמונה
הרב טמיר ערן
15:30
עיקרי תשובה
הרב טמיר ערן
אתר מותאם סלולר ארכיון facebook youtube

ערוץ מאיר למשפחה

סיפורי ושיעורי הרב דב ביגון
לימודים במכון מאיר

עלון לכל המשפחה

זמני תפילה

פאזל
נושא: ילדים
ילדיםכוכבי ערוץ מאיר לילדים מחכים לכם בפאזל רצפה לכל המשפחה

מחיר: 50 ש"ח

משחק זיכרון
נושא: ילדים
ילדיםכוכבי ערוץ מאיר לילדים מחכים לכם במשחק זיכרון חווייתי וכיפי שיזכיר לכם את כל הדמויות האהובות

מחיר: 50 ש"ח


מיוחדים

שימושי