x
x

חדשות

בית מדרש חי

11:00
לימוד בספר נחמיה
הרב ורד אייל
12:00
"צמאה נפשי לאלוקים"- על התפילה
הרב אליהו יורם
13:05
לימוד מתוך הספרים פלא יועץ" ו"חפץ חיים"
הרב ביגון דב
אתר מותאם סלולר ארכיון facebook youtube
לימודים במכון מאיר

עלונים לכל המשפחה

זמני תפילה

סיפורי ושיעורי הרב דב ביגון
מלך על חייו
נושא: מידות
מידות

מחיר: 99 ש"ח

ספר דניאל/ הרב אייל ורד
נושא: נביאים
נביאים16 שעורים מאת הרב אייל ורד

מחיר: 40 ש"ח


מיוחדים

שימושי