x
ערוץ מאיר

בית מדרש חי

14:15
נפש הפרשה
הרב ורד אייל
15:00
"צמאה נפשי לאלוקים"- על התפילה
הרב אליהו יורם
16:30
ספר אורות התורה למרן הרב קוק זצ"ל
הרב שרקי אורי
אתר מותאם סלולר ארכיון facebook youtube

ערוץ מאיר למשפחה

סיפורי ושיעורי הרב דב ביגון
לימודים במכון מאיר

עלון לכל המשפחה

זמני תפילה

ניידת החלומות
נושא: ילדים
ילדים

מחיר: 20 ש"ח

עלילות ארץ גושן
נושא: ילדים
ילדים

מחיר: 20 ש"ח


מיוחדים

שימושי