ערוץ מאיר

כל הנושאים
פרשה קודמת: ראה
פרשה נוכחית: שופטים
פרשה הבאה: כי תצא
 


אלפון תגיות: 107 תגיות שמתחילות באות - ו'
  בחר אות:  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   כ   ל   מ   נ   ס   ע   פ   צ   ק   ר   ש   ת 

ואוהביו כצאת השמש בגבורתו
ואחות לוטן תמנע
ואכלת את כל העמים
ואכלת ושבעת
ואכלתם בשר בניכם
ואמונתך בלילות
ואמרת לבנך
ואת הכבשה ישלם ארבעתיים
ואת צנועים חכמה
ובו תדבק
ובחרת בחיים
וגילו ברעדה
וגר זאב עם כבש
ודאות
ודאות באמונה
ודאות הנבואה
ודבק באשתו
ודבק באשתו והיו לבשר אחד
והאלהים יבקש את נרדף
והאמת תהיה נעדרת
והגדת לבנך
והגית בו יומם ולילה
והוא ימשול בך
והיה - לשון שמחה
והיה מחניך קדוש
והלכת בדרכיו
והערב נא
והשיב לב אבות
וואטסאפ
וולטייר
וורט
וזאת הברכה
וחי בהם
וטוב לב משתה תמיד
ויאכלו מעבור הארץ
ויבך אותו אביו
ויברך דוד
וידוי
וידוי זוטא
וידוי כללי
וידוי מעשרות
וידוי שלא בהכנעה
ויהי
ויהי בנסוע הארון
ויהי דוד לכל דרכיו משכיל
ויהי נעם ה' אלהינו עלינו
ויחד יתרו
ויחל משה
ויכוח
ויכוח אידיאולוגי
ויכוח טורטוסה
ויכולו
ויליאם בוש
וימצאו כתוב
ויעקב איש תם יושב אוהלים
ויפאסנה
ויפגע במקום
ויקטור סובורוב
ויקטור פרנקל
וישמן ישורון ויבעט
ויתור
ויתמהמה
וכל זה איננו שוה לי
וכשלו איש באחיו
ולא תשים דמים בביתך
ולדימיר השלישי
ולדימיר סולובייב
ולדימיר ריזון
ונדליזם
ונהי בעינינו כחגבים
ונהפוך הוא
ונושנתם
ונטמתם בם
ונקראה ירושלים עיר האמת
ונשלמה פרים שפתינו
ונשמרת מכל דבר רע
ונשמרתם לנפשותיכם
ונשמרתם לנשמותיכם
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
ונתתי גשמיכם בעתם
וספרתם לכם
ועידת מדריד
ועמך כולם צדיקים
וערבה
ועשו לי מקדש
ועשית הישר והטוב"
ועשית ככל אשר יורוך
וצדקה תהיה לנו כי
וראית את אחורי
ורגליהם רגל ישרה
ורדים
ורדפו מכם חמשה מאה
ורחמיו על כל מעשיו
ורחץ
ורנר זומבארט
ורנר פון בראון
ורפא ירפא
ושיננתם
ושכנתי בתוכם
ושמח את אשתו
ושמחת בחגך
ושממו עליה אויביכם
ושתי
ותגזר אומר ויקם לך
ותורה יבקשו מפיהו
ותיקין
ותרנות