ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: האזינו
פרשה הבאה: בראשית
 


שופר - תרועת מלך / ממשנת הרצי"ה

הרב דוד לנדאו

בראש חודש אלול, התחלנו לפתוח את אזנינו לשמוע קול שופר. אנו מתחנכים ומתרגלים לשמוע את הקולות, לשמוע את אמיתת דרך החיים, להתעורר מהשקיעה בסיבוכים ובקטנוניות.
השופר - "תרועת מלך בו", תרועת המלכות. זו הכרזה ממלכתית. אנו מודיעים לכל העולם כולו: "העולם אינו הפקר! יש מלך!" ומתוך כך יש דין ומשפט, חובה ואחריות. צבא ד' מודיע ומכריז: "מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור". מלכות ד' היא מלכות על מיליארדי עולמים, בין אלה שידועים לנו ובין אלה שאינם ידועים לנו, וממשלתו היא על ההיסטוריה לכל דורותיה, לעד ולנצח נצחים. הכרזה זו אנו מכריזים לנו ולכל העולם כולו, ב"יום תחילת מעשיך" - ראש השנה, לכל דור ודור. יש לשמוע בכל תוקף את ההכרזה הזאת, מה שמתבטא כעובדה הלכתית: מצוה לשמוע קול שופר. מתוך כל הקולות, ומתוך מה שנשמע ונפנים בתוכנו, אנו מקבלים עול מלכות שמים לכל השנה, ולכל דורות עולם, ומכריזים לכל העולם כולו שישנו שופט כל הארץ. השופר הוא הביטוי העילאי להיותנו עבדי ד' וישראל עמו.
אנחנו העם אשר "תרועת מלך בו". אנו מריעים את תרועת המלך לכל העולם כולו, ממשיכים את דרכו של אברהם אבינו, עליו נאמר: "ויקרא בשם ד'", "ויקרא שם בשם ד' אל עולם". אברהם אבינו הולך ומכריז אל כל הגוים מסביב הכרזה אלוהית כוללת, ואנו ממשיכים במסירות נפש הכרזה זו: "העולם אינו הפקר! יש מלך! המלך המשפט!" ידיעה זו שאנו יודעים בעצם הוויית נפשנו ונשמתנו, היא אותה ידיעה שחדרה לישראל במעמד הר סיני. ומתוך קול השופר ששמענו בסיני, ההולך ונמשך עד עתה, ילך ו"יתקע בשופר גדול - שופרו של משיח - ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים", "כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלם" [1].

[1] ע"פ שיחות הרצי"ה מועדים א' עמ' 11, 26, 31-33, 52.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: