ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: במדבר
פרשה נוכחית: נשא
פרשה הבאה: בהעלותך
 


כוחי ועוצם ידי / ממשנת הרצי"ה

הרב דוד לנדאו

כנגד איסור הגאוה של "ורם לבבך" [1], באה התקנה של "וזכרת את ד' אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" [2], ובזה אנו חוזרים לעניין היחס שלנו למאמץ הצבאי ולמצוַת המלחמה. כל אחד מבין שמצות המלחמה דורשת אומץ וגבורה, עצה ומומחיות מלחמתית. לפעמים מפקדי צבאנו נואמים ומכריזים: אנו ניגשים למלחמה בכוח גבורתנו, ומנצחים בכוח גבורתנו. וכן כותב הרמב"ם בהלכות מלכים, שיש לגשת לקרב באומץ רוח, במסירות נפש לשם שמים, ומתוך כך תחול עלינו סייעתא דשמיא. הנה הר"ן בדרשותיו מברר בבהירות מחשבתית נפלאה את הפסוקים האלה בצורה נכונה: דע שאתה צריך לגשת לקרב באומץ רוח ובעוצם יד, ללא כל רפיון רוח כלל. זו מצוה. דע שאתה גיבור וחייל טוב למלחמה. אין בזה כלל וכלל איסור של "ורם לבבך". בדורותינו הגיע הזמן להחליף את התפקידים: עד הֵנה אנחנו פחדנו מן הגויים, ועכשיו הגיעה העת שהם יפחדו מאִתנו. לזה יש צורך גם בכלי מלחמה וגם באומץ. זכור שיש לך כח ועוצם יד לעשות חיל, וזכור שד' הוא הנותן לך כח לעשות את החיל הזה.
קודם כל מופיעים בתורה פסוקים שליליים: "השמר לך פן תשכח", "ורם לבבך ושכחת" [3]. בסוף מופיע פסוק במובן חיובי: "וזכרת את ד' אלהיך כי הוא הנותן לך כח". לכאורה, אין שום קשר בין הפסוקים השליליים לבין הפסוק החיובי, ואין סיבה לכך שהוא מקושר לקודמיו על ידי וא"ו החיבור: "וזכרת". לכן, מסביר הר"ן שהחיוב אינו מתחיל מן הפסוק "וזכרת" אלא מפסוק לפני כן: "ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" [4], כשתוך כדי דיבור מופיע ההמשך: "וזכרת את ד' אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל". זאת אומרת: עליך לומר "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה". עליך להכיר את כוחך ועוצם ידך, כי הידיעה שאתה יכול לעשות חיל, נחוצה לך כדי לקיים מצוה זו. אבל יחד עם זה, עליך לזכור שכח זה בא לך מד'. אם זה מתוך זכירה ולא מתוך שִׁכחה, אז בכוחות נפשיים וגופניים איתנים תצליח לקיים מצוה זו במילואה [5].

מקורות:
1. דברים ח' י"ד.
2. דברים ח' י"ח.
3. דברים ח' י"א וי"ד.
4. דברים ח' י"ז.
5. ע"פ שיחות הרצ"י דברים עמ' 171-2, 195-9.


תגיות: לשם שמיים | גבורה | חוזק ואומץ | המלחמהמאמרים נוספים מעלון פרשת עקב התשע"ב:
טיול מסוכן - הרב אלישע אבינר
'חצי פה' - הרב ערן טמיר
שולחן שבת - הדסה גהלי
מרשם לאריכות ימים / אור ויקר - הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: