ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: האזינו
פרשה הבאה: בראשית
 


ר' ישראל מאיר הכהן מראדין- ה"חפץ חיים"

הרב רונן טמיר

פעם אחת נפגש ה"חפץ חיים" עם אחד מגדולי העשירים במוסקבה, שהיה מתומכי ישיבת ראדין. במקביל היה צורך לשלוח טלגרמה דחופה למישהו בחדר הסמוך, וכמה אנשים עסקו בכך. תוך כדי שיחה פלט הגביר באוזני החפץ חיים מילים קשות אודות מאן דהוא. הפסיקו ה"חפץ חיים" מיד ואמר לו: "שם, בחדר השני, עמלים לנסח טלגרמה והם מדקדקים ומונים כל מילה, יודע כבודו מדוע? מפני שהם יודעים שבעד כל מילה ומילה משלמים!".
ר' ישראל מאיר הכהן נולד בשנת ה'תקצ"ח בעיירה ז'עטיל ברוסיה. כנער למד בוילנא, שם יצא שמעו כעילוי עצום. לאחר שנשא לאישה את אחותו החורגת עבר לראדין הסמוכה, שם הקים את ישיבתו המפורסמת "ישיבת ראדין".
כינויו הידוע ה"חפץ חיים", הוא ע"ש חיבורו הראשון, שהקיף ביסודיות את כל גדרי איסור לשון הרע. בהקדמתו לספר שמירת הלשון, מבאר החפץ חיים את חומרת איסור לשון הרע: "כי בכל האיברים שהאדם עושה בהם עוונות - מחמת שהם גשמיים - אין קלקולם למעלה גדול כל כך. לא כן בעוון לשון הרע ורכילות, שפועל פעולתו ע"י כח רוחני בלבד- קלקולו למעלה בעולמות העליונים הוא חזק ונורא עד מאוד, ולכן עונשו גם כן הוא כנגד כל העוונות שבתורה".
חשבון הנפש של החפץ חיים היה לשם דבר. הוא נהג מידי יום לשהות שעה ארוכה בעליית הגג ולערוך חשבון נפש מדוקדק, בצורת דו-שיח. וכך שמעו אותו פעם תלמידיו בישיבת ראדין, כשערך חשבון נפש וצעק על עצמו: "ישראל מאיר הכהן! מה עשית היום מעשר דקות לארבע עד שעה ארבע?? גזלן!! מה עשית באותן עשר דקות?!".
החפץ חיים התעקש שלא לקבל שכר מרבנות, והתפרנס מחנות מכולת קטנה שפתח, וממכירת ספריו. הוא חיבר עשרות ספרים, המפורסמים שבהם הם חפץ חיים ושמירת הלשון, וכמובן חיבורו הנפלא "משנה ברורה" שהפך להיות הספר המרכזי ללימוד הלכה למעשה בקרב קהילות אשכנז.
גדולה עד מאוד הייתה ציפייתו של החפץ חיים לגאולה השלמה ולהשבת השכינה לציון. הוא חיבר את הקונטרס "ציפית לישועה" ואת הספר המקיף "ליקוטי הלכות" על כל הלכות קדשים, והיה רגיל לומר "אפילו סומא, אף הוא מסוגל לראות כי אנו שרויים כבר בעקבתא דמשיחא. כל הסימנים מעידים על כך. כבר אין זה רחוק כלל, עוד רגע קטן. עברנו בשחייה על פני ים גועש וסוער (=הגלות) והרינו קרובים כבר לשפתו. עלינו להיות מוכנים ומזומנים, אף על פי שיתמהמה אחכה לו". הוא אף הכין לעצמו תיק עם בגדים חגיגיים, ואף קפוטה מיוחדת לשבת, לעת בוא גואל צדק.
מרגלא בפומיה היו כללים בעבודת ה' עליהם נהג לחזור תדיר:
א. האדם צריך לברוח ממחלוקת.
ב. האדם צריך להישמר מחילול ה'.
ג. האדם צריך לעשות תשובה בכל יום.
ד. האדם צריך לבקש תמיד לעלות ברוחניות.
ה. האדם צריך להיות תמיד ירא שמים, טוב לב ופיקח.
ו. האדם צריך לחשוב על הרוחניות שלו.
ז. האדם צריך לזכור שרוחניות אי אפשר לגזול, זה נשאר לתמיד.
ח. האדם צריך לדמות לעצמו שאין יותר מיום אחר, עניין אחד ואדם אחד.
ט. האדם צריך יראת העונש.
ביום כ"ד אלול ה'תרצ"ג, לפני 79 שנים, נסתלק החפץ חיים לבית עולמו. וכך הספידו מרן הרב קוק: "קרוב לשני יובלות האיר בעולמנו אור יקרות, אשר רק הדורות הבאים יוכלו לפרט את פרטי הנגוהות אשר הופיעו עליו מזיו הקודש של עמוד אור זה... זאת הייתה נפש מהנפשות היותר מתוקנות. נשמה שהיא שקויה כולה מלשד גן עדן העליון, שאין לה בעולמה כי אם החפץ הטוב היותר עדין והיותר קדוש, שכולו כלול הוא בקשר המוחלט של החיים רק כדי לעשות רצון קונו, לעשות נחת רוח למי שאמר והיה העולם, ע"י הרמת ערך החיים של עצמו, והרמת החיים הכלליים של עם ישראל כולו. זה היה כל התוכן של חיי הפלאות הקדושים אשר לאיש הגדול הזה, ענק הצדק והחסד" (מאמרי הראי"ה, עמ' 131).
ר' ישראל מאיר הכהן מראדין, ה"חפץ חיים". זכותו תגן עלינו, אמן.


תגיות: החפץ חיים | רבי ישראל מאיר הכהן מראדיןמאמרים נוספים מעלון פרשת כי תבוא התשע"ב:
לימוד תנ"ך מדעי - הרב שלמה אבינר
בין שאיפה להזיה - הרב ערן טמיר
המלך בשדה - הגברת חנה קוטלר
כי תבוא אל הארץ - הרב דוד לנדאו
הברית והערבות - הרב חנוך בן פזי זצ"ל
נוֹלַדְתִּי בָּאָרֶץ - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: